آگهی استخدام منشی خانم در دفتر شرکت خصوصی فعال در زمینه مهندسی

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت خصوصی فعال در زمینه مهندسی

1398-04-29

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت خصوصی فعال در زمینه مهندسی با ظاهر مناسب و شیک محدوده نیاوران

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت خصوصی فعال در زمینه مهندسی با ظاهر مناسب و شیک محدوده نیاوران

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی