آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

1398-04-29

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر با ظاهر مناسب و شیک با حقوق توافقی در میدان ولیعصر

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر با ظاهر مناسب و شیک با حقوق توافقی در میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی