آگهی استخدام منشی در شرکت فعال

استخدام منشی در شرکت فعال

1398-04-29

استخدام منشی در شرکت فعال با ظاهر مناسب و شیک با حقوق 1 م محدوده نارمک

استخدام منشی در شرکت فعال با ظاهر مناسب و شیک با حقوق 1 م محدوده نارمک

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی