آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی کیمیا صنعت

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی کیمیا صنعت

1398-04-29

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی کیمیا صنعت مودب و با اخلاق منظم و دقیق محدوده میدان آزادی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی کیمیا صنعت مودب و با اخلاق منظم و دقیق محدوده میدان آزادی

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی