آگهی استخدام منشی در کارخانه

استخدام منشی در کارخانه

1398-04-29

استخدام منشی در کارخانه با ظاهر مناسب و حقوق توافقی محدوده شهر ری

استخدام منشی در کارخانه با ظاهر مناسب و حقوق توافقی محدوده شهر ری

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی