آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خدماتی نظافتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت خدماتی نظافتی معتبر

1398-04-29

استخدام منشی خانم در شرکت خدماتی نظافتی معتبر به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در شرکت خدماتی نظافتی معتبر به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی