آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی و تولیدی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی و تولیدی

1398-04-29

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی و تولیدی با ساعت کار 10 الی 17 با حقوق 2 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی و تولیدی با ساعت کار 10 الی 17 با حقوق 2 م به همراه بیمه

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی