آگهی استخدام منشی خانم در شرکت واردات و صادرات

استخدام منشی خانم در شرکت واردات و صادرات

1398-04-29

استخدام منشی خانم در شرکت واردات و صادرات با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت واردات و صادرات با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی