آگهی استخدام کارمند خانم در نمایشگاه خودرو

استخدام کارمند خانم در نمایشگاه خودرو

1398-04-29

استخدام کارمند خانم در نمایشگاه خودرو با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در منطقه ولیعصر

استخدام کارمند خانم در نمایشگاه خودرو با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در منطقه ولیعصر

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی