آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس

استخدام راننده جهت کار در آژانس

1398-04-29

استخدام تعدادی راننده منظم جهت همکاری در تاکسی تلفنی با درآمد مکفی

استخدام تعدادی راننده منظم جهت همکاری در تاکسی تلفنی با درآمد مکفی

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی