آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه لوستر و دکوراسیون

استخدام فروشنده جهت فروشگاه لوستر و دکوراسیون

1398-04-29

استخدام فروشنده با تجربه جهت فروشگاه لوستر و دکوراسیون واقع در مجتمع تجاری الماس شهر با حقوق و مزایای مکفی.

استخدام فروشنده با تجربه جهت فروشگاه لوستر و دکوراسیون واقع در مجتمع تجاری الماس شهر با حقوق و مزایای مکفی.

شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی