آگهی استخدام فروشنده جهت لباس مجلسى

استخدام فروشنده جهت لباس مجلسى

1398-04-29

استخدام فروشنده فعال و مجرب جهت فروش لباس مجلسى از واجدین شرایط دعوت به همکاری صورت می پذیرد.

استخدام فروشنده فعال و مجرب جهت فروش لباس مجلسى از واجدین شرایط دعوت به همکاری صورت می پذیرد.

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی