آگهی استخدام منشی خانم در باشگاه بدنسازی

استخدام منشی خانم در باشگاه بدنسازی

1398-04-29

استخدام منشی خانم در باشگاه بدنسازی با ظاهر مناسب و شیک در محدوده بلوار عدالت

استخدام منشی خانم در باشگاه بدنسازی با ظاهر مناسب و شیک در محدوده بلوار عدالت

شیراز بلوار عدالت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی