آگهی استخدام منشی اداری در شرکتی مجاز

استخدام منشی اداری در شرکتی مجاز

1398-04-29

استخدام منشی اداری در شرکتی مجاز با ساعت کار 8 الی 16 با حقوق وزارت کار محدوده سینما سعدی

استخدام منشی اداری در شرکتی مجاز با ساعت کار 8 الی 16 با حقوق وزارت کار محدوده سینما سعدی

شیراز سینما سعدی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی