آگهی استخدام منشی خانم در مرکز کتاب شیراز

استخدام منشی خانم در مرکز کتاب شیراز

1398-04-29

استخدام منشی خانم در مرکز کتاب شیراز منظم و متعهد خلاق و دارای روحیه ی کار تیمی به صورت شیفت کاری محدوده زند

استخدام منشی خانم در مرکز کتاب شیراز منظم و متعهد خلاق و دارای روحیه ی کار تیمی به صورت شیفت کاری محدوده زند

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی