آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت نمایشگاهی شاهراه تجارت

استخدام کارمند خانم در شرکت نمایشگاهی شاهراه تجارت

1398-04-29

استخدام کارمند خانم در شرکت نمایشگاهی شاهراه تجارت با ظاهری بسیار آراسته و محترمانه محدوده پاسداران

استخدام کارمند خانم در شرکت نمایشگاهی شاهراه تجارت با ظاهری بسیار آراسته و محترمانه محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی