آگهی استخدام راننده با نیسان مسقف

استخدام راننده با نیسان مسقف

1398-04-29

استخدام دو نفر راننده با نیسان مسقف جهت کار در شرکت مهر پخش زاگرس با درآمد خوب و مزایا

استخدام دو نفر راننده با نیسان مسقف جهت کار در شرکت مهر پخش زاگرس با درآمد خوب و مزایا

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی