آگهی استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت معتبر

استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت معتبر

1398-04-29

استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت معتبر برای تکمیل کادر خود. شرایط مناسب برای افراد آشنا به امور تخصصی رایانه و برنامه های گرافیکی

استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت معتبر برای تکمیل کادر خود. شرایط مناسب برای افراد آشنا به امور تخصصی رایانه و برنامه های گرافیکی

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی