آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-04-29

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز فقط برای افراد با استعداد - آشنا به امور وب و مدیریت محتوا

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز فقط برای افراد با استعداد - آشنا به امور وب و مدیریت محتوا

تهران ولنجک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی