آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-04-29

استخدام تعدادی نیروی منظم جهت کار در پیک بادپا با درآمدی مکفی و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی نیروی منظم جهت کار در پیک بادپا با درآمدی مکفی و محیطی دوستانه

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی