آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت شبکه آرتان

استخدام حسابدار خانم در شرکت شبکه آرتان

1398-04-29

استخدام حسابدار خانم در شرکت شبکه آرتان با ساعت کاری ۱۰ الی ۱۹ با ظاهر مناسب و شیک در محدوده میدان ولیعصر

استخدام حسابدار خانم در شرکت شبکه آرتان با ساعت کاری ۱۰ الی ۱۹ با ظاهر مناسب و شیک در محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی