آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-04-29

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر برای نگارش متون. با امکان دورکاری در صورت تمایل. فقط برای افراد آشنا به کار

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر برای نگارش متون. با امکان دورکاری در صورت تمایل. فقط برای افراد آشنا به کار

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی