آگهی استخدام منشی در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی در یک شرکت خصوصی

1398-04-29

استخدام منشی در یک شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و موجه با حقوق مکفی

استخدام منشی در یک شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و موجه با حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی