آگهی استخدام بازیگر در دفتر سینمایی راویار

استخدام بازیگر در دفتر سینمایی راویار

1398-04-29

استخدام بازیگر در مجموعه هنری برای تکمیل تیم خود.محیط کاری مناسب برای همکاران حرفه ای یا نیمه حرفه ای

استخدام بازیگر در مجموعه هنری برای تکمیل تیم خود.محیط کاری مناسب برای همکاران حرفه ای یا نیمه حرفه ای

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی