آگهی استخدام منشی

استخدام منشی

1397-07-18

استخدام منشی شرکت بالسی در زمینه تولید مواد غذایی میباشد لطفا رزومه کاری خود را برای ما ایمیل کنید.

استخدام منشی شرکت بالسی در زمینه تولید مواد غذایی میباشد لطفا رزومه کاری خود را برای ما ایمیل کنید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی