آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-04-29

استخدام بازیگر در موسسه هنری برای تکمیل مجموعه خود هستیم. افراد جوان . علاقمند به کار فقط مشخصات کامل خود را ارسال کنند

استخدام بازیگر در موسسه هنری برای تکمیل مجموعه خود هستیم. افراد جوان . علاقمند به کار فقط مشخصات کامل خود را ارسال کنند

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی