آگهی استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی

1398-04-29

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی برای رشد مجموعه خود.شرایط مناسب و آموزش امور گرافیکی فقط برای افراد دارای آشنایی جزئی به کار

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی برای رشد مجموعه خود.شرایط مناسب و آموزش امور گرافیکی فقط برای افراد دارای آشنایی جزئی به کار

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی