آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر در زمینه تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر در زمینه تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی

1398-04-29

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر در زمینه تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی توانایی انجام کار تیمی دارا بودن حافظه خوب و حضور ذهن

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر در زمینه تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی توانایی انجام کار تیمی دارا بودن حافظه خوب و حضور ذهن

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی