آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی

1398-04-29

استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی با حقوق عالی متعهد و وقت شناس و منظم در محدوده قیطریه

استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی با حقوق عالی متعهد و وقت شناس و منظم در محدوده قیطریه

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی