آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت لوازم خانگی

استخدام کارمند خانم در شرکت لوازم خانگی

1398-04-29

استخدام کارمند خانم در شرکت لوازم خانگی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده باغ آذری

استخدام کارمند خانم در شرکت لوازم خانگی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده باغ آذری

تهران آذری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی