آگهی استخدام گرافیست در موسسه چاپ

استخدام گرافیست در موسسه چاپ

1398-04-29

استخدام گرافیست در موسسه معتبر با درآمد خوب و شرایط مناسب برای فعالیت تمام وقت در زمینه چاپ. برای گرفتن وقت مصاحبه تماس بگیرید

استخدام گرافیست در موسسه معتبر با درآمد خوب و شرایط مناسب برای فعالیت تمام وقت در زمینه چاپ. برای گرفتن وقت مصاحبه تماس بگیرید

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی