آگهی استخدام راننده با وانت پیکان و نیسان

استخدام راننده با وانت پیکان و نیسان

1398-04-29

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکن و نیسان جهت کار در موسسه حمل و نقل شهری با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکن و نیسان جهت کار در موسسه حمل و نقل شهری با درآمد خوب

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی