آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت اداری

استخدام کارمند خانم در یک شرکت اداری

1398-04-29

استخدام کارمند خانم در یک شرکت اداری خوش برخورد و منظم در یک محیط اداری و امن در محدوده میدان شهدا

استخدام کارمند خانم در یک شرکت اداری خوش برخورد و منظم در یک محیط اداری و امن در محدوده میدان شهدا

مشهد میدان شهدا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی