آگهی استخدام منشی خانم در دپارتمان بزرگ املاک بزرگ کارن

استخدام منشی خانم در دپارتمان بزرگ املاک بزرگ کارن

1398-04-26

استخدام منشی خانم در دپارتمان بزرگ املاک بزرگ کارن منظم و متعهد به قوانین کاری با ظاهر آراسته و مرتب

استخدام منشی خانم در دپارتمان بزرگ املاک بزرگ کارن منظم و متعهد به قوانین کاری با ظاهر آراسته و مرتب

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی