آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-04-26

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهری آراسته و مناسب ساکن کرج

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهری آراسته و مناسب ساکن کرج

کرج مهرویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی