آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت ساختمانی

استخدام کارمند خانم در شرکت ساختمانی

1398-04-26

استخدام کارمند خانم در شرکت ساختمانی با ظاهر آراسته با حقوق مکفی در محدوده مهر شهر

استخدام کارمند خانم در شرکت ساختمانی با ظاهر آراسته با حقوق مکفی در محدوده مهر شهر

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی