آگهی استخدام منشی خانم در کترینگ

استخدام منشی خانم در کترینگ

1398-04-26

استخدام منشی خانم در کترینگ با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در محدوده مجیدیه

استخدام منشی خانم در کترینگ با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در محدوده مجیدیه

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی