آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خدمات نظافتی نظافت اول

استخدام منشی خانم در شرکت خدمات نظافتی نظافت اول

1398-04-26

استخدام منشی خانم در شرکت خدمات نظافتی نظافت اول با حقوق 1/500 م ساکنین محدوده امام حسین و دروازه شمیران

استخدام منشی خانم در شرکت خدمات نظافتی نظافت اول با حقوق 1/500 م ساکنین محدوده امام حسین و دروازه شمیران

تهران دروازه شمیران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی