آگهی استخدام منشی در یک شرکت نرم افزاری

استخدام منشی در یک شرکت نرم افزاری

1398-04-26

استخدام منشی در یک شرکت نرم افزاری فعال و خود جوش با حقوق توافقی به همراه بیمه

استخدام منشی در یک شرکت نرم افزاری فعال و خود جوش با حقوق توافقی به همراه بیمه

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی