آگهی استخدام خانم برای امور نظافتی شرکت

استخدام خانم برای امور نظافتی شرکت

1397-08-14

استخدام خانم برای امور نظافتی شرکت

استخدام خانم برای امور نظافتی شرکت

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی