آگهی استخدام دستیار ناخن کار

استخدام دستیار ناخن کار

1397-08-13

استخدام دستیار ناخن کار ماهر ترجیحا محدوده غرب تهران نیازمندیم.

استخدام دستیار ناخن کار ماهر ترجیحا محدوده غرب تهران نیازمندیم.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی