آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اعتمادسازان

استخدام منشی خانم در شرکت اعتمادسازان

1398-04-25

استخدام منشی خانم در شرکت اعتمادسازان با اخلاق مسئولیت پذیر متعهد منظم در محدوده طالقانی

استخدام منشی خانم در شرکت اعتمادسازان با اخلاق مسئولیت پذیر متعهد منظم در محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی