آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال در حوزه IT

استخدام منشی خانم در شرکت فعال در حوزه IT

1398-04-25

استخدام منشی خانم در شرکت فعال در حوزه IT با ظاهر آراسته و مناسب در محدوده فاطمی

استخدام منشی خانم در شرکت فعال در حوزه IT با ظاهر آراسته و مناسب در محدوده فاطمی

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی