آگهی استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی

استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی

1398-04-26

استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی با ساعت کاری ۹ الی ۱۸ با حقوق ۲ م

استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی با ساعت کاری ۹ الی ۱۸ با حقوق ۲ م

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی