آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-04-26

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب و امروزی با حقوق مکفی محدوده سهروردی شمالی

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب و امروزی با حقوق مکفی محدوده سهروردی شمالی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی