آگهی استخدام فروشنده جهت کانتر غرفه شوی

استخدام فروشنده جهت کانتر غرفه شوی

1398-04-26

استخدام فروشنده حرفه ای جهت کار در کانتر غرفه شوی واقع در مجتمع تجاری بوستان با مزایای مناسب.

استخدام فروشنده حرفه ای جهت کار در کانتر غرفه شوی واقع در مجتمع تجاری بوستان با مزایای مناسب.

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی