آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-08-13

به تعدادی پیک موتوری در تهران با تسویه ماهیانه بدون کمیسیون و روزانه و هفتگی (طبق تعداد سفر روزانه به همراه 15 درصد کسر کمیسیون )

به تعدادی پیک موتوری در تهران با تسویه ماهیانه بدون کمیسیون و روزانه و هفتگی (طبق تعداد سفر روزانه به همراه 15 درصد کسر کمیسیون )

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی