آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1398-04-26

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت پخش زنجیره سرد سبزیجات با درآمد مکفی

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت پخش زنجیره سرد سبزیجات با درآمد مکفی

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی