آگهی استخدام منشی خانم در بازرگانی فلزات

استخدام منشی خانم در بازرگانی فلزات

1398-04-25

استخدام منشی خانم در بازرگانی فلزات خوش بیان و خوش برخورد با ظاهر آراسته با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در بازرگانی فلزات خوش بیان و خوش برخورد با ظاهر آراسته با حقوق مکفی

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی