آگهی استخدام دو نفر کارمند خانم یا آقا در دفتر پیشخوان دولت

استخدام دو نفر کارمند خانم یا آقا در دفتر پیشخوان دولت

1398-04-25

استخدام دو نفر کارمند خانم یا آقا در دفتر پیشخوان دولت با ظاهر مناسب و منظم ترجیحاً فعال در پاسداران

استخدام دو نفر کارمند خانم یا آقا در دفتر پیشخوان دولت با ظاهر مناسب و منظم ترجیحاً فعال در پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی